Colofon

De website gidsgemeentebesturen.nl wordt samengesteld door Sdu Uitgevers en komt tot stand in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

VNG

De Gids Gemeentebesturen wordt samengesteld met gegevens uit de Databank Ledengegevens, het relatiebeheersysteem van de VNG. In iedere gemeente is er tenminste één contactpersoon die de gegevens via de online Databank Ledengegevens direct en doorlopend kan wijzigen. Behalve bij de gemeente is ook bij het informatiecentrum van de VNG bekend wie contactpersoon is binnen de gemeente. Voor informatie of wijzigingen kunnen de contactpersonen contact opnemen met telefoon (070) 373 80 20 of email informatiecentrum@vng.nl.

Reactie

Voor meer informatie over overheidsadressen kunt u contact opnemen met:

Sdu Uitgevers Redactie Almanakken Postbus 20025 2500 EA Den Haag tel (070) 378 99 11 fax (070) 378 97 88 redactie.almanakken@sdu.nl

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht.